Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Správa vodovodov a kanalizácie obcou

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Naša poradňa

Obec vlastní verejný vodovod, kanalizáciu a ČOV. Prevádzkovanie zabezpečuje zmluvne spoločnosťou, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejného vodovodu a kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v z. n. p. Obec obyvateľom fakturuje vodné a stočné. Obstarávacie náklady na vybudovanie vodovodu, kanalizácie a ČOV boli vysoké, tržby nepokryjú náklady, pretože ide o obec s malým počtom obyvateľov. Je prevádzkovanie vodovodu a kanalizácie hlavnou činnosťou obce (§ 4 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.) alebo ide o podnikateľskú činnosť obce?

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály