Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Zásady účtovníctva a systém finančného riadenia pre vedúce školských jedální

Zásady účtovníctva a systém finančného riadenia pre vedúce školských jedální (II.)

Dátum: Autor/i: Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 9/2017 Ročník: 2017

V predchádzajúcom vydaní časopisu sme priniesli prvú časť tohto článku. V minulom čísle sme sa podrobne venovali legislatívnej úprave pokladničnej agendy školských jedální, základnej ekonomickej dokumentácii a mnohým ďalším oblastiam. V dnešnom čí...

Zásady účtovníctva a systém finančného riadenia pre vedúce školských jedální (I.)

Dátum: Autor/i: Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 7-8/2017 Ročník: 2017

Školská jedáleň je vo väčšine škôl súčasťou školy, ako právneho subjektu (rozpočtovej organizácie). Škola ako rozpočtová organizácia hospodári v súlade s rozpočtovými pravidlami a je povinná aplikovať pri svojich finančných tokoch a hospodárení aj...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály