Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Manuál Ministerstva financií SR k obsahu finančných výkazov

Manuál Ministerstva financií SR k obsahu finančných výkazov (II.)

V prvej časti sme sa venovali podnikateľskej činnosti a použitiu zisku, školskému stravovaniu, grantom, darom a sociálnemu fondu. V tejto časti pokračujeme finančnými zábezpekami a nepeňažnými pohybmi na účely výpočtu dlhu a schodku verejnej správy.

Manuál Ministerstva financií SR k obsahu finančných výkazov (I.)

Na základe aktualizácie Manuálu Ministerstva financií SR k obsahu finančných výkazov dňa 6. 10. 2016 uvádzame niekoľko vzorových príkladov. Príklady neobsahujú ucelené príklady účtovania, zameriavajú sa len na kód zdroja, typ zdroja a rozpočtovú k...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály