Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Študenti a výkon zárobkovej činnosti

Študenti a výkon zárobkovej činnosti (III.)

Študenti môžu vykonávať pracovnú činnosť v súlade so zákonom č. 311/201 z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“) v znení neskorších predpisov v pracovnom pomere alebo na základe dohôd uzatvorených mimo pracovného pomeru.

Študenti a výkon zárobkovej činnosti (II.)

Študenti môžu vykonávať pracovnú činnosť v súlade so zákonom č. 311/201 z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“) v znení neskorších predpisov v pracovnom pomere alebo na základe dohôd uzatvorených mimo pracovného pomeru. Pracovný pomer za...

Študenti a výkon zárobkovej činnosti (I.)

Študenti môžu vykonávať pracovnú činnosť v súlade so zákonom č. 311/201 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) v pracovnom pomere alebo na základe dohôd uzatvorených mimo pracovného pomeru. Pracovný pomer za...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály