Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 5/2014

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
5/2014

Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly právnych úkonov obce

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok venovaný vykonávaniu predbežnej finančnej kontroly som sa rozhodol napísať po množiacich sa otázkach a nejasnostiach zo strany zamestnancov v územnej samospráve, no najmä po často sa vysk...

Hlavný kontrolór obce a výkon jeho funkcie v praxi

JUDr. Peter Strapáč, PhD.

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predpokladá, že každá obec má mať obsadenú pozíciu hlavného kontrolóra. V tomto smere sa treba bližšie zao...

Majetkové priznanie zástupcu starostu

Mgr. Ladislav Briestenský

Aj zástupca starostu musí podať majetkové priznanie do 30 dní po nastúpení do funkcie po vzdaní sa mandátu starostu?

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.