Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 1/2014

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
1/2014

Individuálna účtovná závierka v štátnej správe a samospráve (II.)

Ing. Terézia Urbanová Ing. Miriam Majorová, PhD. Zo seriálu: Individuálna účtovná závierka v štátnej správe a samospráve

V minulom čísle sme sa venovali legislatívnemu rámcu účtovnej závierky, procesu jej zostavovania aj pravidlám odsúhlasovaniu v oblasti transferov.

Financovanie obstarania dlhodobého majetku vlastnou činnosťou obce a ROPO

Ing. Ingrid Konečná Veverková Zo seriálu: Financovanie obstarania dlhodobého majetku vlastnou činnosťou obce a ROPO

Zaužívaný a obvyklý spôsob obstarania dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách je obstaranie na základe zmluvných vzťahov medzi obcou a dodávat...

Člen volebnej komisie a platenie poistného na zdravotné a sociálne poistenie

Ing. Iveta Matlovičová Zo seriálu: Financovanie obstarania dlhodobého majetku vlastnou činnosťou obce a ROPO

Minulý mesiac sa uskutočnili voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov (ďalej len „voľby“). Finančné prostriedky súvisiace s voľbami je možné čerpať len n...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.