Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 12/2011

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
12/2011

Individuálna účtovná závierka za rok 2011 v organizáciách štátnej správy a samosprávy

Ing. Terézia Urbanová Ing. Miriam Majorová, PhD.

Dátum 31.12. je pre každú organizáciu štátnej správy a samosprávy nielen koncom rozpočtového roka, a teda aj dátumom vyhodnocovania plnenia rozpočtu, ale aj dátumom hodnotenia komplexnej finančne...

Účtovanie nájmu v štátnej rozpočtovej organizácii

Ing. Bibiána Jobbagyová

Štátna rozpočtová organizácia má vo svojej správe budovu, ktorú využíva pre svoje účely len sčasti. Nevyužitú časť ponúkla na prenájom príspevkovej organizácii. Na základe nájomnej zmluvy sa obe ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.