Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 12/2022

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
12/2022

Plážový littering

RNDr. Ľubica Vargová, NATUR-PACK, a.s.

Podľa počtu odpadkov na plážach tvoria plasty až 85 % odpadu v moriach. [1] Tento odpad má cezhraničnú povahu. Do morí sa dostáva z riek a do riek aj vplyvom vetra z rôzneho prostredia. Voľne pohod...

Produkcia zmesového komunálneho odpadu vo vybraných samosprávach, jeho zloženie a analýza

Mgr. Jana Nékyová, Envi-CARE GR, s.r.o.

Článok sa zaoberá hodnotením produkcie zmesového komunálneho odpadu obyvateľmi v štyroch obciach: Jasenie, Sady nad Torysou, Klenovec a Poprad. Rozbor zmesového komunálneho odpadu bol vykonaný v sú...

Ako posudzovať sadzbu za uloženie stavebného odpadu na skládku pri fyzickej osobe

Mgr. Ing. Zuzana Balková, EKO-IN ®

Akým spôsobom máme určovať poplatky za uloženie stavebných odpadov na skládku inertných odpadov pre fyzické osoby – občanov?

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné 85,00 € vrátane DPH (cena za 1 číslo je 7,08 €), poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 13. 12. 2022

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022

EV 1044/08 (tlačená verzia), EV 15/22/EPP (online verzia)
ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie), ISSN 2730-0404 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.