Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 5/2019

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
5/2019

Financovanie športu obcami z hľadiska štátnej pomoci

Jozef Tekeli

Slovenské obce veľmi často poskytujú pomoc športovým klubom. Pritom si obce vôbec neuvedomujú, že pri poskytnutí pomoci športovým klubom môže ísť o neoprávnenú štátnu pomoc zo strany obce. Článok s...

Tvorba a použitie peňažných fondov v podmienkach územnej samosprávy

Ingrid Konečná Veverková

V príspevku sa venujeme oprávneniu obce vytvárať si peňažné fondy na plnenie svojich úloh. Táto možnosť obce vyplýva zo zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmen...

Fond prevádzky, opráv a údržby - tvorba a použitie v roku 2019

Ingrid Konečná Veverková

V príspevku sa venujeme problematike tvorby fondu prevádzky, opráv a údržby v obecných nájomných bytoch obstaraných zo štátneho fondu rozvoja bývania. Štátny fond rozvoja bývania patrí k významným ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.