Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 6/2012

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
6/2012

Rozpočtové organizácie – subjekty verejnej správy

Ing. Ingrid Konečná Veverková Zo seriálu: Rozpočtové organizácie – subjekty verejnej správy

Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) rozpočtové organizácie patria medzi...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.