Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 2/2019

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
2/2019

Príspevok na rekreáciu zamestnancov podľa Zákonníka práce a nariadenia GDPR

Tatiana Mičudová

Od 1. januára 2019 sa realitou stali príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy. Od zavedenia príspevkov na rekreáciu a rekreačných poukazov sa očakáva zvýšenie záujmu o využívanie domácich služieb...

Garantované energetické služby pre obce a vyššie územné celky

Boris Balog

Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o energetickej efektívnosti) ustanovuje opatrenia na podporu a zlepšenie energetickej ef...

Základné pravidlá finančnej kontroly v roku 2019

Ingrid Konečná Veverková

V príspevku poukážeme na zmeny v základných pravidlách finančnej kontroly a auditu po novele zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákonom č...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.