Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Obec – registrácia pre DPH a stavebné práce

Obec – registrácia pre DPH a stavebné práce (III.)

V záverečnej časti pokračujeme povinnou a dobrovoľnou registráciou spolu s praktickými príkladmi.

Obec – registrácia pre DPH a stavebné práce (II.)

V predchádzajúcej časti sme sa zaoberali základnými pojmami na účely registrácie k DPH a konkrétnymi príkladmi z praxe, ktorými pokračujeme aj v tejto časti.

Obec – registrácia pre DPH a stavebné práce (I.)

Zákonom č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) s účinnosťou od 1. januára 2016, bol zavedený tuzemský prenos daňovej povinnosti v sektore stavebníctva. Uved...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály