Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 3/2019

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
3/2019

Zostavenie záverečného účtu obce za rok 2018

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku sa venujeme zostaveniu záverečného účtu obce. Cieľom je upozorniť na základné zmeny pri zverejňovaní záverečného účtu obce. Zodpovieme na najčastejšie kladené otázky, ktoré súvisia so z...

Audit v samospráve. I. časť – Aktíva

Ing. Tatiana Macháčová Zo seriálu: Audit v samospráve

Výkon auditu účtovnej závierky v samospráve definujú a upravujú rôzne zákony a predpisy, Za najdôležitejšie považujeme zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len zákon o obecnom...

Príklady z praxe hlavného kontrolóra obce

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Zo seriálu: Audit v samospráve

Príspevok sa venuje častým príkladom z praxe hlavných kontrolórov obce vzhľadom na nárok na stravné lístky, odmeny, nárok na úpravu úväzku a pod. Súčasťou príspevku je aj objasnenie výstupov o kont...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.