Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Aktuality

Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Kategória: Aktuality Autor: Redakcia Wolters Kluwer SR

Dňa 9. októbra 2019 bola vyhlásená novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Aktuality

Zákon o Fonde na podporu športu

Kategória: Aktuality Autor: noveaspi.sk

Zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 310/2019 Z.z. v čiastke 110/2019 a účinnosť nadobúda 15.10.2019.

Aktuality

Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. januára 2020

Kategória: Aktuality Autor: noveaspi.sk

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 316/2019 Z. z. v čiastke 111/2019 a jeho cieľom je zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane tak, aby sa zvýšili čisté mzdy pracujúcich.

Aktuality

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. januára 2020

Kategória: Aktuality Autor: noveaspi.sk

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 317/2019 Z. z. v čiastke 111/2019 a cieľom novely je zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na úroveň 10 % na noviny, časopisy a periodiká.

Aktuality

Zmena zákona o minimálnej mzde od 1. januára 2020

Kategória: Aktuality Autor: Mgr. Martina Poliačiková, RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Dňa 16. októbra 2019 bol v Národnej rade SR schválený poslanecký návrh na zmenu zákona o minimálnej mzde, ktorá predstavuje nový postup pri každoročnom určovaní minimálnej mzdy. Schválená novela bola dňa 18.11.2019 publikovaná v Zbierke zákonov ako zákon č. 375/2019 Z. z. a je účinná od 1. januára 2

Aktuality

Nekonečný príbeh novelizácie Zákona o verejnom obstarávaní

Kategória: Aktuality Autor: JUDr. Ján Azud, RUŽIČKA AND PARTNERS, s. r. o.

Minulý rok bola prijatá veľká novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa s účinnosťou od 1. januára 2019 zásadným spôsobom dotkla najmä úpravy revíznych postupov. Ide o mimoriadne dôležitú oblasť právnej úpravy verejného obstarávania, ktorá implementuje európskou reguláciou garantované právne ná

Aktuality

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2020

Kategória: Aktuality Autor: noveaspi.sk

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 368/2019 Z.z. v čiastke 127/2019 a jeho cieľom je prebrať do zákona o dani z pridanej hodnoty smernicu Rady (EÚ) 2018/1910 zo 4. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme dane z pri

Aktuality

Novela daňového poriadku od 1. januára 2020

Kategória: Aktuality Autor: noveaspi.sk

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 369/2019 Z.z. v čiastke 127/2019 a primárnym cieľom predkladaného návrhu je zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov a zefektívnenie niektorých ustanovení zákona. Ustanovenie o zastupovaní sa navrhuje upraviť tak, aby nová plná moc vždy nahradila pred

Aktuality

Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska od 1. januára 2020

Kategória: Aktuality Autor: noveaspi.sk

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 371/2019 Z.z. v čiastke 127/2019.

Aktuality

Novela zákona o kontrole v štátnej správe od 1. januára 2020

Kategória: Aktuality Autor: noveaspi.sk

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 373/2019 Z.z. v čiastke 127/2019.

Aktuality

Schválené a pripravované zmeny z oblasti pracovného práva

Kategória: Aktuality Autor: Mgr. Martina Poliačiková, RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Aj napriek tomu, že v médiách zaznela informácia, že Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR už v tomto volebnom období nebude meniť Zákonník práce, v legislatívnom procese je aktuálne viacero návrhov zmien zákonov alebo iných právnych predpisov z oblasti pracovného práva.

Aktuality

EK schválila štátnu pomoc pre výskum a inováciu technológie batérií

Kategória: Aktuality Autor: TASR

Európska komisia (EK) v pondelok schválila štátnu pomoc vo výške 3,2 miliardy eur na výskum a inováciu technológie batérií pre elektromobily v siedmich krajinách Európskej únie (EÚ). Podpora vývoja a výroby vlastných, európskych batérií je prioritou Únie.

Aktuality

Prievidžania budú platiť za odvoz a likvidáciu odpadu viac

Kategória: Aktuality Autor: TASR

Prievidžania si od budúceho roka za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu priplatia. Po novom budú platiť za odpad takmer o päť eur viac ako v tomto roku. K zvýšeniu poplatku samospráva pristúpila v nadväznosti na legislatívne zmeny. Úpravu schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok pr

Aktuality

Mesto nebude v budúcom roku zvyšovať poplatok za komunálny odpad

Kategória: Aktuality Autor: TASR

Vráble ako jedno z mála miest na Slovensku nebudú v budúcom roku zvyšovať poplatok za komunálny odpad. „V priebehu roka 2019 sme prijali viaceré účinné opatrenia, vďaka ktorým zostane sadzba poplatku za komunálny odpad v roku 2020 nezmenená,“ potvrdilo vedenie mesta.

Aktuality

Žiar nad Hronom: Mesto vyčlení pre Prešov finančnú pomoc

Kategória: Aktuality Autor: TASR

Žiar nad Hronom poskytne finančnú pomoc mestu Prešov. Žiarsky primátor Peter Antal na pondelkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) informoval, že do budúceho zasadnutia MsZ pripravia materiál, ktorým mesto vyčlení finančnú pomoc.

Aktuality

Prelom rokov nie je dôvodom na odhlásenie dohodára

Kategória: Aktuality Autor: TASR

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva pracovníka s dohodou do konca kalendárneho roka (do 31. 12. 2019), je povinný odhlásiť ho z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do ôsmich dní od zániku dohody, čiže do 8. januára 2020. TASR o tom informovala Sociálna poisťovňa.

Aktuality

Najviac voličov prišlo doteraz voliť v roku 1998, najmenej v roku 2006

Kategória: Aktuality Autor: TASR

Doteraz najvyššia účasť voličov v parlamentných voľbách od vzniku samostatného Slovenska bola v roku 1998. Najnižšia bola v roku 2006. Rozdiel v účasti na nich bol takmer 30 percent. Vyplýva to z výsledkov volieb zverejnených na stránke Štatistického úradu SR.

Aktuality

Mesto má novú webovú stránku

Kategória: Aktuality Autor: TASR

Mesto Medzilaborce má novú internetovú stránku. Má vyhovovať súčasným trendom a technológiám a tiež byť v súlade s platnou legislatívou.

Aktuality

Na rekonštrukciu MsKC chce samospráva získať dotáciu

Kategória: Aktuality Autor: TASR

S projektom rekonštrukcie mestského kultúrneho centra (MsKC) sa chce žiarska samospráva uchádzať o dotáciu z nórskych fondov.

Aktuality

Partizánske pristúpilo k zvýšeniu miestnych daní, reaguje tak na výpadok príjmov

Kategória: Aktuality Autor: TASR

Samospráva Partizánskeho pristúpila k zvýšeniu sadzieb vybraných miestnych daní.