Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Aktuality

Výzva pre obce „Wifi pre Teba II“Vytlačiť

Kategória: Aktuality zdroj: ZMOS

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraš

Aktuality

ZMOS: Obec bez vody aj vodovodu

Kategória: Aktuality zdroj: ZMOS

Z reprezentatívneho prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska vyplýva, že realita pri vodovodoch, kanalizáciách a čistiarňach odpadových vôd je horšia, ako pôvodné odhady. 

Aktuality

Prvé výsledky sčítania, obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Kategória: Aktuality zdroj: ZMOS

Štatistický úrad SR v súlade s harmonogramom zverejnenia výsledkov prezentuje prvé základné výsledky Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 (SODB 2021) už v roku sčítania.

Aktuality

ÚVO: Všeobecné metodické usmernenie č. 2-2021

Kategória: Aktuality zdroj: ZMOS

Úrad pre verejné obstarávanie vydal všeobecné metodické usmernenie  č. 2-2021 k uplatňovaniu ustanovenia § 21a zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

Aktuality

Nový zákon o riešení hroziaceho úpadku

Kategória: Aktuality zdroj: ZMOS

Rezort spravodlivosti informuje o novom právnom rámci pre podnikateľov vo finančných ťažkostiach.

Aktuality

Výzva aj pre krajské mestá „Moderné technológie II“

Kategória: Aktuality zdroj: ZMOS

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 vyhlásilo výzvu

Aktuality

Granty z iniciatívy Sadíme budúcnosť aj pre obce

Kategória: Aktuality zdroj: ZMOS

Odteraz sa môžu záujemcovia z radov obcí, škôl, organizácií či spolkov uchádzať o grant iniciatívy Sadíme budúcnosť vo výške až 4 tisíc eur.

Aktuality

Zmeny v sociálnom poistení od roku 2022

Kategória: Aktuality zdroj: ZMOS

Od 1. januára 2022 nastali v oblasti sociálneho poistenia viaceré zmeny. Sociálna poisťovňa pripravila pre verejnosť prehľad týchto zmien a noviniek. Dávky nemocenské, materské, ošetrovné a tehotenské sa zvýšia, tiež aj úrazové dávky. Dávky nemocenské, materské, ošetrovné a tehotenské sa zvýšia

Aktuality

Upravili vyhlášku o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa

Kategória: Aktuality

V zbierke zákonov SR bola zverejnená vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) č. 537/ 2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPRV SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa v znení vyhlášky č. 15/2015 Z. z., s účinnosťou od

Aktuality

Bilancia štátneho rozpočtu k 31.12.2021

Kategória: Aktuality zdroj: ZMOS

Ministerstvo financií SR zverejnilo bilanciu štátneho rozpočtu k 31.12.2021. Štátny rozpočet dosiahol k tomuto dňu schodok vo výške 7 014,1 mil. eur.

Aktuality

ZMOS pripravuje dopadovú štúdiu k rozvoju vidiekaVytlačiť

Kategória: Aktuality zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje dopadovú štúdiu zameranú na vidiek ako investičnú príležitosť. Cieľom je reagovať na nekoncepčný prístup k rozvoju vidieka, ktorý vidíme v mnohých dlhodobých štrukturálnych problémoch.

Aktuality

Ako sa zvýšia ceny za teplo v roku 2022

Kategória: Aktuality zdroj: ZMOS

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR informuje aké budú náklady na teplo budúci rok. Domácnostiam stúpnu na budúci rok mesačné náklady na teplo priemerne o 4,39 eur, avšak s výraznými rozdielmi v rámci Slovenska.

Aktuality

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - manuál pre obce

Kategória: Aktuality zdroj: ZMOS

Vzhľadom na aktuálnu tému zberu rozložiteľného komunálneho odpadu Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo pre obce manuál zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Aktuality

Obce a mestá môžu získať dotáciu na multifunkčné športové haly

Kategória: Aktuality zdroj: ZMOS

Obce a mestá môžu získať dotáciu na multifunkčné športové haly. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyčlenilo na zámer 12 miliónov eur. Výška dotácie na jeden projekt môže dosiahnuť maximálne 1,2 milióna eur, pričom miera spolufinancovania zo strany príjemcu je

Aktuality

Infografika k limitom verejných obstarávaní

Kategória: Aktuality zdroj: ZMOS

Úrad pre verejné obstarávanie vypracoval infografiku k limitom, pre mestá a obce a ich podriadené organizácie.

Aktuality

Navýšenie alokácie pre obce v najmenej rozvinutých okresoch

Kategória: Aktuality zdroj: ZMOS

Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie  SR sa podarilo vyrokovať s ministerstvom financií viac peňazí pre obce v najmenej rozvinutých okresoch na obnovu miestnych komunikácií, chodníkov a rozvoj cestovného ruchu. 

Aktuality

Novely vyhlášok k režimu OP, na hraniciach a k prevádzkam

Kategória: Aktuality zdroj: ZMOS

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil informácie k novelám vyhlášok, a to nasledovne:

Aktuality

Preplatia poplatky za školské kluby detí

Kategória: Aktuality

Rezort školstva zverejnil výzvu na preplatenie poplatkov v školských kluboch detí pre deti zo znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi.

Aktuality

Novela zákona proti byrokracii prinesie ďalšie zjednodušenie

Kategória: Aktuality zdroj: ZMOS

Novela zákona proti byrokracii prinesie pre občanov ďalšie zjednodušenie vybavovania úradných záležitostí. Od 1. januára 2022 prejdú elektronizáciou nižšie uvedené potvrdenia/výpisy:

Aktuality

ZMOS pripravuje dopadovú štúdiu k rozvoju vidieka

Kategória: Aktuality zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje dopadovú štúdiu zameranú na vidiek ako investičnú príležitosť. Cieľom je reagovať na nekoncepčný prístup k rozvoju vidieka, ktorý vidíme v mnohých dlhodobých štrukturálnych problémoch.