Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Právo pre ROPO a obce

Obce a nová evidencia priestupkov

Podľa novelizovaného zákona o priestupkoch sú všetky správne orgány, ktoré sú príslušné na prejednanie priestupkov, sú povinné zriadiť ich evidenciu najneskôr do 31. decembra 2010. Evidencia sa vzťahuje na všetky priestupky vrátane ukladania po...

Odporúčané tlačivá pre zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2008 vydalo oznámenie o uverejnení odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej le...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály