Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Nevyčerpané prostriedky z roku 2017 účtované v roku 2018

Nevyčerpané prostriedky z roku 2017 účtované v roku 2018 (2. časť)

Vo februárovom čísle časopisu sme uviedli prvú časť rozsiahleho príspevku venovaného nevyčerpaným prostriedkom. V dnešnom čísle prinášame jeho pokračovanie a dočítate sa o ich účtovaní nielen v obci, ale aj v rozpočtovej organizácii zriadenej obco...

Nevyčerpané prostriedky z roku 2017 účtované v roku 2018 (1. časť)

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“) je obec povinná po skončení rozpočtového roka spracovať údaje o rozpočtovom hospod...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály