Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Právna úprava skončenia pracovného pomeru

Právna úprava skončenia pracovného pomeru (II.)

Dátum: Autor/i: doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc. Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 9/2015 Ročník: 2015

Skončenie pracovného pomeru upravuje § 59 Zákonníka práce. Z kogentnej povahy tohto ustanovenia vyplýva, že pracovný pomer sa ukončí na základe vôľového konania jeho subjektov, a to jedným z právnych úkonov taxatívne uvedených v tomto ustanovení a...

Právna úprava skončenia pracovného pomeru (I.)

Dátum: Autor/i: doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc. Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 7-8/2015 Ročník: 2015

Skončenie pracovného pomeru upravuje § 59 Zákonníka práce (ďalej aj „ZP“). Z kogentnej povahy tohto ustanovenia vyplýva, že pracovný pomer sa ukončí na základe vôľového konania jeho subjektov a to jedným z právnych úkonov taxatívne uvedených v tom...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály