Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 10/2023

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
10/2023

Klimatické účinky nakladania s organickým odpadom

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.

Príspevok analyzuje účinky, ktoré vytvára organický odpad vo vzťahu ku klimatickej kríze. Zameriava sa predovšetkým na porovnanie nakladania s organickým odpadom v podobe skládkovania odpadov a kom...

Nové nariadenie o batériách

Mgr. Ján Ščerba, Eversheds Sutherland,advokátska kancelária, s.r.o.

Európska únia (ďalej len „EÚ“) v júli tohto roku prijala nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008...

Obsah vydania

Vydáva

Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie
10/2023

Odborný mesačník; ročník XXIII.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Odborná redaktorka: Mgr. Zuzana Aštary

Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.
Ročné predplatné je 115 € vrátane DPH (9,58 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Periodicita: mesačník
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Zadané do tlače: 13. 10. 2023

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

EV 1044/08 (tlačená verzia)
EV 15/22/EPP (online)
ISSN 1335-7808 (tlačená verzia)
ISSN 2730-0404 (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI

Editoriál

Vážení čitatelia,
desiate číslo časopisu Odpady opäť ponúka množstvo zaujímavých a kvalitných článkov na najrôznejšie témy.
Rubrika "Na aktuálnu tému" prináša informácie o klimatických účinkoch nakladania s organickým odpadom, novom nariadení o batériách a ďalšie.
V rubrike "Trendy" sa dozviete zaujímavé informácie o kompostovaní hnoja z hľadiska ochrany životného prostredia.
Rubrika "Legislatíva" je tentokrát zameraná na komentár k zákonu o ­Environmentálnom fonde.
Príjemné čítanie želá,
redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.