Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 5/2017

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
5/2017

Praktické poznatky z finančnej kontroly

Ing. Oxana Hospodárová

Prechodom na výkon finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) sa v praxi stretá...

Osobný spis zamestnanca

JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Každý zamestnávateľ vedie o svojom zamestnancovi dokumentáciu, ktorá obsahuje všetky informácie súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom tohto zamestnanca. Súbor takýchto dokumentov označujeme v praxi a...

Integrovaný regionálny operačný program

Ing. Ján Rudolf, PhD.

V tejto časti seriálu „Európske fondy pre obce a mestá“ si predstavíme najdôležitejší operačný program, ktorý je určený pre samosprávu. Ide o Integrovaný regionálny operačný program (IROP). Riadiac...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.