Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 6/2014

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
6/2014

Finančné vzťahy v rozpočte obce a vyššieho územného celku

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Príspevok je pokračovaním charakteristiky jednotlivých finančných vzťahov vyjadrených v rozpočte obce. Vychádzajúc z princípov financovania územnej samosprávy, rozpočet obce obsahuje príjmy a výdav...

Expresné zmeny v legislatíve ochrany osobných údajov

Mgr. Tomáš Mičo

Ochrana osobných údajov sa opäť raz nezanedbateľne zmenila. Iba 9 a pol mesiaca bol účinný nový zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nes...

Inkompatibilita a obmedzenia pri výkone funkcie hlavného kontrolóra obce

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Zo seriálu: Inkompatibilita a obmedzenia pri výkone funkcie hlavného kontrolóra obce

V príspevku sa venujem jednému z prvkov „trojdelenia“ moci v územnej samospráve, a to hlavnému kontrolórovi obce, ktorý v rámci dosahovania rovnováhy medzi subjektmi obecnej samosprávy zabezpečuje ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.