Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 2/2018

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
2/2018

Neplatnosť kúpnych a nájomných zmlúv uzatvorených obcou

Martina Tekeliová

V príspevku sa venujeme právnym možnostiam úspešného súdneho domáhania sa neplatnosti kúpnych a nájomných zmlúv uzatváraných obcami k majetku obce. Rozlišujú sa dve základné právne situácie. Prvá z...

Žurnalizácia administratívneho spisu orgánu verejnej správy

JUDr. Jana Gallová

Orgány verejnej správy majú významnú pôsobnosť - vykonávajú verejno-mocenské oprávnenia. Uskutočňujú administratívne konania, v ktorých konajú a rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch aleb...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.