Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Účtová skupina 35 – Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

Účtová skupina 35 – Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

Na účte 351 – Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou vznik záväzku z titulu odvodu predpísaných príjmov do rozpočtu príslušného zriaďovateľa.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály