Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Stravovanie zamestnancov

Stravovanie zamestnancov (II.)

V prvej časti sme sa oboznámili, kedy a akými formami je zamestná­vateľ povinný zabezpečiť stravovanie zamestnancom.

Stravovanie zamestnancov (I.)

Povinnosť zabezpečiť stravovanie má každý zamestnávateľ, bez ohľadu na to, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu, ak zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, konkrétne v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály