Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Vzory

Uznesenie obecného zastupiteľstva k schvaľovaniu rozpočtu obce

Kategória: Vzory

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor uznesenia OZ k schvaľovaniu rozpočtu obce. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzory

Uznesenie obecného zastupiteľstva k schvaľovaniu zmeny rozpočtu obce

Kategória: Vzory

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor uznesenia OZ k schvaľovaniu zmeny rozpočtu obce. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzory

Uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce

Kategória: Vzory

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor uznesenia OZ k záverečnému účtu obce. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzory

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Kategória: Vzory

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o skončení pracovného pomeru. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzory

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Kategória: Vzory

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzory

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Kategória: Vzory

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o hmotnej zodpovednosti. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzory

Dohoda o vykonaní práce

Kategória: Vzory

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o vykonaní práce. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzory

Dohoda o pracovnej činnosti

Kategória: Vzory

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o pracovnej činnosti. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzory

Dohoda o brigádnickej práci študenta

Kategória: Vzory

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o brigádnickej práci študenta. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzory

Dohoda o použití motorového vozidla pri pracovnej ceste

Kategória: Vzory

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o použití motorového vozidla pri pracovnej ceste. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzory

Cestovný príkaz - tuzemský

Kategória: Vzory

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor tuzemského cestovného príkazu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzory

Vyúčtovanie pracovnej cesty

Kategória: Vzory

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor vyúčtovania pracovnej cesty. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzory

Dohoda o použití vlastného motorového vozidla na pracovnú cestu

Kategória: Vzory

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o použití vlastného motorového vozidla na pracovnú cestu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzory

Vzor vyúčtovania cestovných náhrad pri použití vlastného motorového vozidla na pracovnú cestu

Kategória: Vzory

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor vyúčtovania cestovných náhrad pri použití vlastného motorového vozidla. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzory

Zriaďovacia listina školy

Kategória: Vzory

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor zriaďovacej listiny školy. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzory

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Kategória: Vzory

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzory

Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov

Kategória: Vzory

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzory

Výpoveď z nájmu nebytových priestorov

Kategória: Vzory

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor výpovede z nájmu nebytových priestorov. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzory

Inventúrny súpis

Kategória: Vzory

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor inventúrneho súpisu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzory

Inventarizačný zápis

Kategória: Vzory

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor inventarizačného zápisu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.