Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 10/2012

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
10/2012

Zostavenie výročných správ v samospráve

Ing. Terézia Urbanová Ing. Miriam Majorová, PhD. Zo seriálu: Zostavenie výročných správ v samospráve

Výročná správa je dokument zostavovaný v zmysle zákona o účtovníctve. Predstavuje dokument, ktorý poskytuje komplex účtovných, rozpočtových aj neekonomických informácií o účtovnej jednotke, resp. k...

Sú mestá a obce dobrými podnikateľmi?

Ing. Miroslav Štefánik Zo seriálu: Zostavenie výročných správ v samospráve

Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) bola novelizáciou Ústavy SR s účinnosťou od 1.1.2006 rozšírená kontrolná pôsobnosť na všetky verejné prostriedky a majetok úz...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.