Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 12/2015

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
12/2015

Uzatvorenie účtovníctva za rok 2015 v samospráve

Ing. Terézia Urbanová Ing. Miriam Majorová, PhD.

V oblasti účtovníctva je koncoročné obdobie tradične spojené s uzatvorením účtovníctva a zostavením účtovnej závierky.

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok (III.)

Ing. Štefan Fabián, PhD. Zo seriálu: Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok

Posledná časť príspevku je zameraná na účtovné prípady súvisiace s obstaraním, zaradením, ale aj vyradením dopravných prostriedkov obcí a rozpočtových/príspevkových organizácií zriadených obcou.

Študenti a výkon zárobkovej činnosti (II.)

Ing. Iveta Matlovičová Zo seriálu: Študenti a výkon zárobkovej činnosti

Študenti môžu vykonávať pracovnú činnosť v súlade so zákonom č. 311/201 z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“) v znení neskorších predpisov v pracovnom pomere alebo na základe dohôd uzat...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.