Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 6/2018

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
6/2018

Príprava volieb do samospráv v roku 2018 podľa Volebného kódexu

Ladislav Briestenský

Voľby do orgánov samosprávy obcí budú prebiehať tento rok po prvýkrát podľa iného zákona ako tomu bolo v minulosti. Súčasne je však aktuálne platná právna úprava [zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienka...

Odmeňovanie poslancov po 1. apríli 2018 (2. časť)

Jozef Tekeli Zo seriálu: Odmeňovanie poslancov po 1. apríli 2018

Národná rada SR schválila začiatkom roka 2018 najzásadnejšiu novelu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") od roku 2001. Novela bola publikovaná...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.