Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 5/2011

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
5/2011

Konsolidovaná účtovná závierka v podmienkach verejnej správy

Ing. Lucia Kašiarová

V roku 2011 budú obce, vyššie územné cely a kapitoly štátneho rozpočtu opäť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku (KÚZ) k 31. decembru 2010 za svoj konsolidovaný celok. Táto povinnosť sa post...

Úvod do problematiky príspevkových organizácií

Ing. Štefan Fabián, PhD.

V sérii článkov venovaných príspevkovým organizáciám sa postupne oboznámime so zásadami a metódami vedenia účtovníctva, so smernicou pre vedenie účtovníctva, účtovým rozvrhom príspevkovej organiz...

Vedenie pokladnice v obciach a školách

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Vedenie pokladničnej agendy je rozsiahla a náročná pracovná činnosť vyžadujúca prehľad vo viacerých právnych predpisoch ovplyvňujúcich ekonomickú agendu obcí a škôl, pričom zahŕňa rôzne špecifiká...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.