Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 3/2014

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
3/2014

Postup vyplnenia daňového priznania subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2013

Ing. Ľubica Sekerková

Článok je zameraný na špecifiká postupu vyplnenia daňového priznania obcí, vyšších územných celkov, rozpočtových a príspevkových organizácií účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Špecifiká územnej samosprávy a ich odraz v účtovníctve a účtovnej závierke (II.)

Ing. Štefan Fabián, PhD. Zo seriálu: Špecifiká územnej samosprávy a ich odraz v účtovníctve a účtovnej závierke

V predchádzajúcej časti sme sa venovali charakteristike a špecifikám územnej samosprávy, zásadám finančného hospodárenia v obciach a krajoch, pokračovali sme vybranými príkladmi účtovania dlhodobéh...

Výsledky kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom

Ing. Zuzana Kukučková Zo seriálu: Špecifiká územnej samosprávy a ich odraz v účtovníctve a účtovnej závierke

Kontrola bola vykonaná v mestách, ktoré nie sú sídlom okresu, v mestských častiach a v obciach s počtom obyvateľov nad 3 000. Najvyšší kontrolný úrad SR v rámci kontrolnej akcie preveril v 13 subje...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.