Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 4/2023

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
4/2023

Podmienky pre skladovanie nebezpečných odpadov

Mgr. Ing. Zuzana Balková, EKO-IN ®

Aké sú podmienky pre skladovanie nebezpečných odpadov vo firme? Tekuté nebezpečné odpady máme umiestnené v IBC kontajneroch pre ľahšiu manipuláciu z miesta vzniku až do odovzdania oprávnenej organi...

Návrh a dizajn obalov ako súčasť obehového hospodárstva

Mgr. Mária Trošanová, PhD.

V posledných rokoch dochádza k skracovaniu intervalov pre sprísňovanie odpadovej legislatívy. V tesnom závese odpadového balíka priniesla Európska komisia návrh smernice o znižovaní vplyvu určitých...

Ako dosiahnuť, aby začali ľudia triediť

Mgr. Martina Gaislová, MBA, JRK Slovensko, s. r. o.

V provincii Treviso, situovanej v severnom Taliansku, sa o odpad stará verejná zberová spoločnosť Contarina, patriaca združeniu obcí. Dnes je tento región špičkou Európske únie v prevencii vytváran...

Obsah vydania

Vydáva

Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie
4/2023

Odborný mesačník; ročník XXIII.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Odborná redaktorka: Mgr. Zuzana Aštary
Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.
Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.
Ročné predplatné je 105 € vrátane DPH (8,75 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie na www.ropoaobce.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Periodicita: mesačník
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Zadané do tlače: 15. 4. 2023

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

EV 1044/08 (tlačená verzia)
EV 15/22/EPP (online)
ISSN 1335-7808 (tlačená verzia)
ISSN 2730-0404 (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI

Editoriál

Vážení čitatelia,
štvrté číslo obsahuje množstvo kvalitných a užitočných článkov so zameraním na najrôznejšie témy. Rubrika "Na aktuálnu tému" sa zameriava na najlepšie dostupné techniky (BAT) pre textilný priemysel a rôzne definície pojmu "textil". Ďalej prináša informácie k návrhu a dizajnu obalov, no venuje sa aj téme, ako dosiahnuť, aby začali ľudia triediť.
Rubrika "Legislatíva" prináša podrobný komentár k ďalšej časti zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje (§ 7).
Napokon rubrika "Naša poradňa" ponúka informácie k podmienkam pre skladovanie nebezpečných odpadov.
Príjemné čítanie želá,
redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.