Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Január 2024

Výzva na podporu triedeného zberu odpadu a zberných dvorov

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov prostredníctvom budovania a rozširovania zberných dvorov.

Vybraný zraniteľný odberateľ na účely energokompenzácií

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Zákon o energetike, resp. príslušné nariadenie vlády SR jednoznačne špecifikuje, kto je vybraným zraniteľným odberateľom pre účely energokompenzácií.

Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

O dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2024 je možné požiadať na základe žiadosti o poskytnutie dotácie.

Evidencia na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny elektronicky

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V prípade straty zamestnania sa môžu ľudia zaregistrovať do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo požiadať o sprostredkovanie vhodného zamestnania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Novinka odstránila potrebu fyzickej návštevy úradu prác...

Dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Informácie týkajúce sa výzvy o predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť (tzv. výzva 2.1) a pre vybrané subjekty verejnej s...

Kybernetická bezpečnosť v samospráve

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

S cieľom dlhodobej spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti a odborného poradenstva pre samosprávu miest a obcí podpísalo Združenie miest a obcí Memorandum o spolupráci s Kompetenčným a certifikačným centrom kybernetickej bezpečnosti Národné...

Povinnosti obce pri organizačno-technickom zabezpečení volieb prezidenta SR

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Blížiace sa voľby prezidenta SR znamenajú pre obce splnenie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Komunikácia medzi zamestnávateľmi a úradmi práce sa zjednodušuje

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zjednodušuje povinnosti zamestnávateľov súvisiace so zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutím.

Prezidentka prijala predstaviteľov samospráv na novoročnom stretnutí

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Novoročné stretnutie sa konalo vo štvrtok (11. januára 2024) v priestoroch Starej radnice v Košiciach.

Účinnosť zákona o výstavbe by sa mala posunúť o jeden rok

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vláda schválila návrh na zmenu zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktorý posunie účinnosť zákona o výstavbe o jeden rok, teda do 1. apríla 2025.

Voliči sa jednoduchšie dostanú k informáciám o kandidátoch pre všetky druhy volieb.

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vláda schválila návrh novely zákona č. 10/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, cieľom ktorej je vytvoriť nový elektronický register zaregistrovaných kandidátov.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Do 31. januára 2024 má povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností (z bytov, nebytových priestorov, pozemkov a stavieb) každý, kto v priebehu uplynulého roka nadobudol nehnuteľnosť a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31....

Dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

O poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len "ÚPD") môžu požiadať miestne samosprávy.

Ako mestá a obce hodnotia zber bioodpadu

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Portál EURACTIV Slovensko sa pýtal, ako po čase hodnotia mestá a obce zavedenie zberu kuchynského odpadu.

Príspevok za prácu v obecnej polícii

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Od 1. januára 2024 možno požiadať o tento príspevok formou žiadosti zverejnenej Sociálnou poisťovňou.

Štátny príspevok na pomoc s hypotékami

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Štát preplatí klientovi 75 % z nárastu splátky až do maximálnej výšky 150 € mesačne (1 800 eur ročne) formou daňového bonusu. Pomoc sa vzťahuje na občanov, ktorým v roku 2023 po refixácii hypotéky skokovo narástli úroky a tak aj splátka.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.