Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Daň z pridanej hodnoty

Lehota na podávanie žiadostí o vrátenie DPH v iných členských štátoch EÚ

Podať žiadosť o vrátenie DPH v iných členských štátoch EÚmôže len registrovaný platiteľ DPH usadený v tuzemsku za predpokladu, že v období, za ktoré žiada vrátenie DPH: bol platiteľom DPH, realizoval nákupy tovarov alebo služieb v inom člens...

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Obchodovanie s tovarom v rámci členských krajín EÚ a jeho zdanenie daňou z pridanej hodnoty, upravujú opatrenia prijaté smernicou Rady 77/388/EHS o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z...

Informácia DR SR k novele zákona o DPH od 1. 12. 2011

Zákonom č. 406/2011 Z. z., ktorým sa doplnil zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) sa s účinnosťou od 1. 12. 2011 na konci ustanovenia § 9 ods. 3 pripájajú slová: „okrem služby bezodplatne dodane...

DPH – osoby povinné platiť daň a ich povinnosti

Tento článok sa venuje problematike, vyznačujúcej sa tým, že príslušné ustanovenia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) ukladajú platiteľom dane viaceré povinnosti, ktoré sú často aj administra...

Daň z pridanej hodnoty - odpočítanie dane

V tejto časti sa budem venovať problematike odpočítania dane. Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH") ju upravuje v siedmich paragrafoch (§ 49 až § 55), v ktorých je postupne riešené právo platiteľa d...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály