Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 5/2012

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
5/2012

Vyradenie dopravného prostriedku v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou/VÚC

Ing. Bibiána Jobbagyová

V článku prinášame informácie o postupe účtovania v rozpočtovej organizácii zriadenej  obcou/VÚC, ktorá vyradila ešte nedoodpisovaný dopravný prostriedok v dôsledku likvidácie.

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Ing. Anna Jurišová

Obchodovanie s tovarom v rámci členských krajín EÚ a jeho zdanenie daňou z pridanej hodnoty, upravujú opatrenia prijaté smernicou Rady 77/388/EHS o zosúladení právnych predpisov členských štátov tý...

Ďalšie novely zákona o správe daní (daňového poriadku)

Ing. Katarína Skalová

V čísle 4/2012 časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi bol uverejnený príspevok s názvom Daňový poriadok – najpodstatnejšie zmeny oproti predošlej právnej úprave, ktorý obsahuje základnú informáci...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.