Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 4/2020

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
4/2020

Úprava rozpočtových pravidiel v čase mimoriadnej situácie

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku upozorňujeme na úpravy rozpočtových pravidiel, ktoré boli prijaté v čase mimoriadnej situácie a týkajú sa dôležitých oblastí samosprávy obce. Mimoriadna situácia bola vyhlásená uznesení...

Novela zákona o obecnom zriadení v súvislosti s COVID-19

Mgr. Ladislav Briestenský

Hrozba celosvetových rozmerov zasiahla v marci 2020 aj Slovensko. Hrozivé štatistiky o šírení nákazy mobilizovali štátne orgány k mimoriadnym opatreniam, ktoré zásadne zmenili fungovanie bežného ži...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.