Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Podnikateľská činnosť obcí z hľadiska DPH

Podnikateľská činnosť obcí z hľadiska DPH (II.)

V letnom dvojčísle časopisu sme priniesli prvú časť príspevku, zaoberajúceho sa problematikou dane z pridanej hodnoty. Vzhľadom na veľmi rozsiahlu tému sme sa rozhodli príspevok rozdeliť do dvoch častí, aby sme vám mohli priniesť čo najviac prakti...

Podnikateľská činnosť obcí z hľadiska DPH (I.)

Podľa § 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) je obec samostatný územný samosprávny a správny celok SR; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály