Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 7-8/2019

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
7-8/2019

Schodok obce – spôsob financovania a finančná kontrola

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku vysvetlíme problematiku zisťovania schodku rozpočtu obce na aplikačnom príklade, z ktorého by mal byť zrejmý spôsob financovania schodku rozpočtu obce, ktorý potvrdzuje obecné zastupite...

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (4. časť)

Ing. Iveta Matlovičová Zo seriálu: Právne postavenie a platové pomery starostov obcí

V letnom dvojčísle nájdete až dve časti seriálu Právne postavenie a platové pomery starostov obcí od autorky Ing. Ivety Matlovičovej. V štvrtej časti sa dočítate, aký právny nárok má starosta na do...

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (5. časť)

Ing. Iveta Matlovičová Zo seriálu: Právne postavenie a platové pomery starostov obcí

V piatej časti seriálu autorka podrobne rozoberá odstupné starostu v súlade so súčasnou právnou úpravou, pričom v príspevku uvádza konkrétne príklady z praxe.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.