Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2024

Nové číslo časopisy Účtovníctvo ROPO a obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Návrh zmeny financovania predprimárneho vzdelávania je pre členov ZMOS neprijateľný

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Na online rokovaní sa viac ako 90 zástupcov zo 62 regionálnych združení miest a obcí Slovenska zhodlo na tom, že zmena financovania predprimárneho vzdelávania na základe návrhu novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredný...

Nariadenie vlády SR o výške sadzieb poplatkov za uloženie odpadov je v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z. o výške sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvi...

Samosprávam preplatia 317 393 eur za mimoriadne situácie

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vláda schválila návrh Ministerstva vnútra SR na preplatenie záchranných prác počas deviatich mimoriadnych situácií. 

Služby v menších obciach majú zlepšiť spoločné centrá, samosprávy ale stále čakajú na výzvu z plánu obnovy

Kategória: Aktuality

Ministerstvo vnútra vlani vyhlásilo výzvu na vznik 22 centier zdieľaných služieb. Samosprávy ale o ňu neprejavili záujem, lebo zvýhodňovala centrá zamerané na prenesené úlohy od štátu, a nie originálne kompetencie obcí a miest. Ušetril by tak hlav...

Zriaďovatelia škôl môžu získať príspevok na podporu výučby v jazyku národnostnej menšiny

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V aktuálnej výzve Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR je alokovaných 10 000 eur.

Prieskum pre samosprávy do 5 000 obyvateľov

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Slovenské samosprávy majú možnosť vyjadriť sa k inovatívnemu podnikaniu na vidiekul

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Na  základe rozhodnutia predsedu NR SR z 29. mája 2024 boli vyhlásené voľby do orgánov samosprávy niektorých obcí na 5. októbra 2024. 

Výzva na kamerové systémy

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) vyhlásilo výzvu, ktorá spája viacero opatrení s cieľom modernizovať inteligentné samosprávy a zvýšiť bezpečie v uliciach miest a obcí.

Varovanie pred rozpadom rozpočtu samospráv

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Únia miest a obcí Slovenska (ÚMS) upozorňuje, že finančná situácia samospráv je kritická a dlhodobo neudržateľná.

Nedostatok miest v základných školách v Bratislavskom kraji môže budúci rok skončiť kolapsom pre mestá aj okresné obce

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) upozorňuje na akútny problém nedostatočných kapacít v základných školách v Bratislavskom kraji. Situácia je vážna tak v MČ Bratislava Ružinov, ako aj v Senci.

Výkladové stanovisko k stavebnému zákonu

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky zverejnil výkladové stanovisko k § 140d zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,  k zneniu účinnému od 1. apríla 2024.

Konsolidácia verejných financií a riziko jej realizácie

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Z hodnotiacej správy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vyplýva, že reálna konsolidácia verejných financií sa koncentruje najmä do rokov 2026 a 2027, čo predstavuje riziko pre jej realizáciu.

Obce môžu žiadať o príspevok za vykonávanie triedeného zberu kuchynského odpadu z domácností

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Environmentálny fond zverejnil informácie, ako môžu obce požiadať o uvedený príspevok.

Nárok na predčasný starobný dôchodok a spôsob určenia jeho sumy sa mení

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Od 15. mája 2024 sa menia podmienky, za ktorých je možné priznať predčasný starobný dôchodok viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku.

Manuály pre obce a mestá vypracované Slovenským pozemkovým fondom

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Slovenský pozemkový fond zverejnil manuály pre územnú samosprávu.

Webinár o budúcnosti a rozvoji samospráv

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Webinár je zameraný na trendy v rozvoji samospráv. Mestá a obce sa môžu priamo sa zapojiť do súvisiacich aktivít.

Nové číslo časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.