Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

ROZPOČET A ROZPOČTOVÉ PRAVIDLÁ

Postup pri zostavení rozpočtu N

Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Obec v minulom roku nepoužila všetky účelovo poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky. Môže tieto nevyčerpané finančné prostriedky použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. Aký postup má zvoliť pri zostavení rozpočt...

Rezervný fond obce N

Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Obec tvorí iba rezervný fond. Koľko prostriedkov je obec povinná odviesť do rezervného fondu?

Výsledok hospodárenia obce N

Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Ktorý výsledok hospodárenia obec uvádza v záverečnom účte a podľa ktorého sa bude tvoriť rezervný fond?

Vlastné nedaňové príjmy obce N

Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Mal by rozpočet obce na strane príjmov obsahovať aj rozpočet vlastných nedaňových príjmov? Čo tvorí vlastné nedaňové príjmy obce?

Viacročný rozpočet N

Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Rozpočet je definovaný ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce a VÚC, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia obce a VÚC a potrieb ich obyvateľov. Z uvedeného titulu a v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej sa...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.