Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Pri povoľovaní vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam platí nové usmernenie

Kategória: Aktuality

Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR upravuje jednotný postup okresných úradov, katastrálnych odborov pri rozhodovaní o povolení vkladu vlastníckeho práva, ak je prevodcom nehnuteľnosti obec/mesto.

Usmernenie ustanovuje zoznam dokladov, ktoré majú okresné úrady požadovať od obcí pri prevodoch ich majetkov v členení podľa jednotlivých druhov prevodov – priamy predaj, dražby, obchodná verejná súťaž, výnimky (napr. predkupné právo, osobitný zreteľ, soc. podniky a podobne).

Uvedené usmernenie je účinné od 1. februára 2024 a jeho celé znenie nájdete v časti "Súvisiace formuláre a dokumenty".


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.