Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 12/2019

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
12/2019

Individuálna účtovná závierka za rok 2019 v samospráve

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje najmä zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú ...

Právne postavenie zástupcu starostu obce (2. časť)

Ing. Iveta Matlovičová Zo seriálu: Právne postavenie zástupcu starostu obce

V poslednom čísle časopisu v tomto roku uverejňujeme aj druhú časť príspevku, ktorý sa venuje zástupcom starostov. V decembrovom čísle sa dočítate o krátkodobom a dlhodobom uvoľňovaní na výkon funk...

Nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra

Mgr. Ladislav Briestenský Zo seriálu: Právne postavenie zástupcu starostu obce

Naše obecné zastupiteľstvo zvolilo včera do funkcie hlavného kontrolóra pani, ktorá súčasne vyhrala výberové konanie na vedúcu knižnice v neďalekom meste. Úväzok hlavného kontrolóra v našej obci je...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.