Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 5/2018

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)

Prax obcí pri zostavení návrhu záverečného účtu 2017

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje aktuálnej téme týchto dní, a to spracovaniu návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením obecným zastupiteľstvom. Cieľom príspevku je objasniť okruhy a oblasti týkajúce sa ...

Spracúvanie osobných údajov na pracovisku

JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Každý zamestnávateľ vedie o svojom zamestnancovi dokumentáciu, ktorá obsahuje všetky informácie súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom tohto zamestnanca. Sú to údaje týkajúce sa vzniku, zániku pracovn...

Osobitosti obstarania tovaru v obci

Ing. Ingrid Šabíková, PhD.

Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a subjekty samosprávy (obce/VÚC) účtujú o zásobách v účtovej triede 1 – Zásoby podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. august...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.