Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Dodatočné daňové priznanie k miestnym daniam a k dani z motorových vozidiel

Dodatočné daňové priznanie k miestnym daniam a k dani z motorových vozidiel (II.)

Vpredchádzajúcej časti sme sa venovali legislatívnej úprave podania daňového priznania, opravného daňového priznania a dodatočného daňového priznania a tiež podaniu daňového priznania, opravného daňového priznania a dodatočného daňového priznania ...

Dodatočné daňové priznanie k miestnym daniam a k dani z motorových vozidiel (I.)

Podanie daňového priznania, ako aj podanie dodatočného daňového priznania je prakticky aktuálne pre daňovníkov počas celého roka nasledujúceho po roku, za ktoré sa (riadne) daňové priznanie podáva.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály