Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 1/2017

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
1/2017

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2016

Ing. Ľubica Sekerková

V spôsobe podávania daňového priznania (ďalej len „DP“) právnických osôb, ako aj v jeho štruktúre nedošlo k žiadnym zmenám v porovnaní s rokom 2015. Znamená to teda, že daňovníci dane z príjmov prá...

Aplikácia miestneho poplatku za rozvoj v obci

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Súčasťou poplatkovej agendy je od tohto roku poplatok za miestny rozvoj obcí. Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zá...

Zákon o registri partnerov verejného sektora

JUDr. Juraj Tkáč

Učelom zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov VS“) je zavedenie registra partnerov verejného ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.