Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Pracovná disciplína zamestnanca

Pracovná disciplína zamestnanca (II.)

V predchádzajúcej časti sme sa zaoberali pracovným pomerom v zmysle Zákonníka práce a pojmom „pracovná disciplína zamestnanca“. V pokračovaní vysvetlíme interpretáciu „dobrých mravov“, ktoré možno chápať ako kódex morálnych pravidiel.

Pracovná disciplína zamestnanca (I.)

Pracovný pomer založený pracovnou zmluvou je najbežnejším spôsobom výkonu závislej práce. Pracovnou zmluvou sa zakladá záväzkový vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, pričom obe strany zmluvného vzťahu by mali pred vstupom do zmluvného vzťah...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály