Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Pracovná disciplína zamestnanca

Pracovná disciplína zamestnanca (II.)

Dátum: Autor/i: JUDr. Peter Strapáč, PhD. Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 1/2016 Ročník: 2016

V predchádzajúcej časti sme sa zaoberali pracovným pomerom v zmysle Zákonníka práce a pojmom „pracovná disciplína zamestnanca“. V pokračovaní vysvetlíme interpretáciu „dobrých mravov“, ktoré možno chápať ako kódex morálnych pravidiel.

Pracovná disciplína zamestnanca (I.)

Dátum: Autor/i: JUDr. Peter Strapáč, PhD. Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 12/2015 Ročník: 2015

Pracovný pomer založený pracovnou zmluvou je najbežnejším spôsobom výkonu závislej práce. Pracovnou zmluvou sa zakladá záväzkový vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, pričom obe strany zmluvného vzťahu by mali pred vstupom do zmluvného vzťah...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály