Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Obstarávanie majetku formou lízingu

Obstarávanie majetku formou lízingu (II.)

V predchádzajúcej časti sme sa venovali operatívnemu nájmu a finančnému prenájmu a porovnávali ich medzi sebou. V tejto časti článku budeme uvádzať postup, ktorý by mal pomôcť k správnemu rozhodnutiu, akou formou si ÚJ obstará dlhodobý majetok.

Obstarávanie majetku formou lízingu

V tomto článku sa budeme zaoberať osobitnými formami úverov, a to lízingom. Obec, vyšší územný celok, rozpočtová a príspevková organizácia majú niekoľko možností na výber, akým spôsobom si obstarajú majetok.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály