Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Marec 2024

Vláda schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Na výjazdovom rokovaní Vlády SR v Galante bol schválený Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektor...

Zákon o minimálnej mzde v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa upravuje automat pre určenie minimálnej mzdy zo súčasných 57% na 60% priemernej mesačnej mzdy z predchádzajúcich dvoch ro...

Povinnosť samospráv informovať verejnosť o smogovej situácii

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Uvedenú povinnosť ustanovuje zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý rieši aj nformovanie verejnosti a výstrahu obyvateľstva pri mimoriadnych situáciách. 

Na Slovensku máme stále 470 obcí bez verejného vodovodu

Kategória: Aktuality

Združenie miest a obcí Slovenska pri príležitosti Svetového dňa vody upozorňuje, že z celkového počtu 2890 obcí na Slovensku je stále 470 obcí (16,7%) bez verejného vodovodu a prístup k zdravej a bezpečnej vode nemá 10,55% obyvateľov Slovenska.

Odstránenie bariér a rovnaké príležitosti pre zdravotne znevýhodnených v celej Európskej únii

Kategória: Aktuality

Zjednodušenú mobilitu a rovnaké podmienky pre osoby so zdravotným postihnutím (ŤZP) v rámci celej Európskej únie zabezpečí nová Smernica o Európskom preukaze a európskom parkovacom preukaze pre osoby so zdravotným postihnutím.

Mimoriadna situácia pre výskyt medveďov na území 16 okresov

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR

V súvislosti s výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého (Ursus arctos) v zastavaných územiach miest a obcí boli v piatok 22. marca 2024 vyhlásené mimoriadne situácie na území Banskobystrického kraja, Prešovského kraja, Žilinského kraja.

Predĺženie poskytovania príspevku za ubytovanie odídencov z Ukrajiny do 30. júna 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vláda predĺžila poskytovanie príspevku za ubytovanie odídenca najdlhšie do 30. júna 2024.

Od 1. apríla tohto roka nadobúda účinnosť nový zákon o územnom plánovaní

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V každom krajskom meste vznikajú regionálne úrady pre územné plánovanie a výstavbu a spúšťa sa portál pre územné plánovanie.

Jarné upratovanie 2024 s iniciatívou Upracme Slovensko

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Iniciatíva Upracme Slovensko vyzýva na Jarné upratovanie 2024, ktoré bude prebiehať od 21. marca do 22. apríla 2024.

Online stretnutie k návrhu materiálu Ministerstva dopravy SR v oblasti regulácie cien nájmu bytov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Stretnutie sa uskutočnilo 13. marca 2024 a Združenie miest a obcí Slovenska zastupoval podpredseda Komory miest a starosta mestskej časti Bratislava-Ružinov Martin Chren.

Nové výšky rodičovského dôchodku v roku 2024

Kategória: Aktuality

 Rezort práce zverejnil informácie týkajúce sa výšky rodičovského dôchodku, ktorý bude vyplatený jednorazovo v júni 2024. Dostane ho 908 043 poberateľov.

Finančná správa bude preberať daňové priznania aj mimo úradov

Kategória: Aktuality Autor/i: Finančné riaditeľstvo SR

Finančná správa (FS) bude preberať daňové priznania (DP) od 26. do 27. marca tohto roka aj mimo priestorov daňových úradov vo viacerých mestách Slovenska.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyčlenilo na prevenciu kriminality v samosprávach, mestách a obciach 20 miliónov eur

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

O tejto sume bolo rozhodnuté počas rokovania vlády pre prevenciu kriminality. 

Bilancia štátneho rozpočtu k 29. februáru 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

 Ministerstvo financií SR zverejnilo bilanciu štátneho rozpočtu k 29. februáru 2024.

Nové pravidlá pre detské inkluzívne ihriská

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zjednodušuje podmienky pre výstavbu inkluzívnych detských ihrísk pod novým názvom Ihrisko pre každé dieťa.

Národná rada neschválila návrh nových výdavkových limitov

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Tie mali nahradiť aktuálne platné limity z februára 2023 pre roky 2023-2025. Ministerstvo financií SR však už ohlásilo, že rozpočet neplánuje zosúladiť s týmito limitmi.

Do pondelka 4. marca možno požiadať obec o hlasovací preukaz pre 1. kolo prezidentských volieb

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Blíži sa koniec lehoty na vybavenie hlasovacieho preukazu pre prvé kolo volieb prezidenta formou elektronickej alebo listinnej žiadosti.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.