Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 2/2020

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
2/2020

Zmeny v Zákonníku práce účinné od 1. januára 2020

JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Január 2020 so sebou priniesol niekoľko zmien zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len ako "Zákonník práce"). Prijaté zmeny sú v prospech zamestnancov, napr. bol zavedený príspe...

Vybavovanie sťažností hlavným kontrolórom

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku sa zaoberáme problematikou vybavovania sťažností zo strany hlavného kontrolóra. V aplikačnej praxi je táto problematika veľmi diskutovaná, a to najmä po novele zákona č. 369/1990 Zb. o ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.