Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Účtovné a daňové odpisy

Účtovné a daňové odpisy (II.)

V predchádzajúcej prvej časti článku som analyzovala problematiku účtovných odpisov a rozdiely medzi účtovnými odpismi a daňovými odpismi. V druhej časti článku sa zaoberám iba daňovými odpismi, ktoré prešli zmenami na základe zákona č. 333/2014 Z...

Účtovné a daňové odpisy (I.)

Účtovné odpisy sú účtovné prevody, ktoré nemajú peňažný charakter. Ide o účtovnú operáciu, ktorá je výsledkovo účinná a súvzťažne sa účtuje na príslušný súvahový účet. Výsledková a súvahová položka sa vzájomne kompenzujú z hľadiska dopadu na zmenu...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály