Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 5/2016

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
5/2016

Zúčtovanie dotácií a finančných vzťahov so štátnym rozpočtom

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku sa zameriam na problematiku zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, ktorá je aktuálna v prvých mesiacoch rozpočtového roka. Chcem upozorniť na povinnosť zúčtovania finančnýc...

Zodpovednosť zamestnancov za výkon finančnej kontroly

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje aktuálnej problematike stanovenia a dôsledkom zodpovednosti vo vzťahu k finančnej operácii v nadväznosti na finančnú kontrolu (pozn. autora: povinný kontrolný mechanizmus je výl...

Rôznorodosť subjektov verejnej správy z hľadiska účtovníctva a daní

Ing. Ingrid Šabíková, PhD.

Právna úprava účtovníctva subjektov verejnej správy vychádza zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Podľa § 9 ods. 2 písm. c) všet...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.