Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Legislatíva

Územné plánovanie

50/1976 Zb. N

Schválený 27. 4. 1976 Účinný 1. 10. 1976 Novelizovaný: 1. 6. 2021  

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

330/1991 Zb. N

Schválený 12. 7. 1991 Účinný 19. 8. 1991 Novelizovaný: 1. 5. 2021  

330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

539/2008 Z.z.

Schválený 4. 11. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 7. 2020  

539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja

447/2015 Z.z.

Schválený 20. 11. 2015 Účinný 1. 11. 2016 Novelizovaný: 30. 11. 2019  

447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2021  

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2021  

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2021  

135/1961 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2021  

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2021  


Zmena nastane

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 15. 6. 2021  

78/2020 Z.z.

Novelizovaný: 23. 6. 2021  

79/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2021  

448/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2021  

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2021  


Archív zmien v legislatíve