Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Legislatíva

Územné plánovanie

50/1976 Zb. N

Schválený 27. 4. 1976 Účinný 1. 10. 1976 Novelizovaný: 1. 4. 2024 Zrušený: 1. 4. 2025  

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

330/1991 Zb. N

Schválený 12. 7. 1991 Účinný 19. 8. 1991 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

539/2008 Z.z. N

Schválený 4. 11. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja

447/2015 Z.z.

Schválený 20. 11. 2015 Účinný 1. 11. 2016 Novelizovaný: 1. 4. 2025  

447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

539/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

326/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

8/2009 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

220/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

442/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  


Archív zmien v legislatíve